td_140_2_33.jpeg

Source files: LaTeX, LilyPond Sound files: MP3, MIDI Print file: pdf

Тодор Джиджев, Народни песни от Тракия. Съставители: Лозанка Пейчева, Григор Григоров. Редактори: Лозанка Пейчева, Григор Григоров, Николай Киров. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 2013, (702 стр., диск).